Pembina : A.A.Ngr. Ag. Pujana, S.Ag

Jadwal : disesuaikan oleh pembina

Tempat : SMA N 6 Denpasar.

PELATIH : I Wayan Suparta

Jadwal Ekstra Rutin setiap hari Jumat, selesai pembelajarn

Materi Ektra mencakup :

            1.      Kekawin

            2.      Sloka

            3.      Geguritan

            4.      Kidung

      5.   Palawakya

Dharmagita